Klijenti

Orijentacija Klijentu

Adurus grupa je potpuno orijentirana klijentu. Na svakom projektu glavni poticatelji rada su koristi koje klijent dobiva odnosno zadovoljavanje njegovih poslovni potreba. Mi pružamo usluge koje su u korelaciji sa dobivenim za utrošeni novac. Izuzetno je važno naći kompromis između različitih poticatelja rada, koja se u mnogim slučajevima nalaze na različitim stranama. U svakom projektu nastojimo pomoći klijentu i naći najbolje moguće rješenje.

Orijentacija klijentu