Usluge

IT BSS Isporuke

Naše usluge se ostvaruju i koriste kroz više faza projekta, na početku razvoja projekta i/ili tijekom konsolidacije BSS okruženja gdje su koristi klijentima i detalji isporuka jasno definirani:

  • Definicija i evaluacija strategije
  • Idejna faza
  • Faze razvoja, implementacije i integracije
  • Faze podrške, upravljanja i transfera
  • Evaluacija BSS infrastrukture
Uporaba naših usluga stvara jasne ciljeve koji će utjecati na određenu vrstu napretka poslovanja klijenta, kroz postavljanje konkretnih isporuka koje će utjecati direktno na povećanje funkcionalnosti IT BSS infrastrukture i poslovnih procesa koje ona sadržava.

 


IT BSS isporuke usluga i koristi klijentima

 

Vrlo je bitno imati definirane i učinkovite isporuke u svakom od projekata

 

Isporuke u IT BSS projektima